1706 Brott-Turner Tecchler cello

1706 Brott-Turner Tecchler cello